MUSA PROJECT 2014 - Life Learnig Programme   bandiera - Cookie policy -  face

Grŵp Llandrillo Menai


llandrillo Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) grupa stanowiąca udane połączenie trzech kolegiów w Walii, a mianowicie Coleg Llandrillo, Coleg Menai i Coleg Meirion-Dwyfor, która rozpoczęła swoje działanie 2 kwietnia 2012 roku. Pod jednym szyldem grupa ta przeprowadza projekty rozpoczęte przez trzy kolegia, które ją tworzą jako efekt procesu rozpoczętego w 2010 roku kiedy to Coleg Llandrillo Cymru połączył się z Coleg Meirion-Dwyfor.
Obecnie połączone placówki tworzą największa w Walii instytucję edukacyjną dla szkolnictwa wyższego ( FEI) zatrudniając ponad 2200 pracowników prowadzących zajęcia dla około 34000 studentów z czterech okręgów, w ośrodkach od Denbigh do Dolgellau wraz z przylegającymi ośrodkami badawczymi i biznesowymi. Strategia GLLM ma na celu wyposażenie swoich studentów w takie zdolności i umiejętności, które będą podnosić ich efektywność, konkurencyjność i chęć osiągnięcia sukcesu na rynku Północnej Walii, poprzez rozszerzanie możliwości płynące ze spójnego i dokładnego przygotowania programu nauczania na wszystkich szczeblach szkolnictwa wyższego.
W roku akademickim 2011/12 liczba osób przyjętych wyniosła 2 059, z tego 46% na studia dzienne i 54% na studia zaoczne ( dodatkowe, uzupełniające). 49% studentów było w wieku +23.

GRWP oferuje 60 programów z szerokiej gamy dyscyplin naukowych w tym studia techniczne ( HNC/Ds), kursy foundation i honour degrees. Szeroka gama dostępnych programów jest wynikiem starannego planowania programów nauczania odpowiadającemu potrzebom regionalnym, która zakłada pracę z doświadczonymi pracownikami firm. Główną misją Sector Skill Council jest ułatwienie dostępu do uczestnictwa w zajęciach praktycznych. Nowe centrum Uniwerystetu GLLM Rhos Campus działa obecnie od 2014 roku jako wynik porozumienia o współpracy z Bangor Univeristy.

Krótka historia szkolnictwa wyższego w instytucji
GLLM w różnych formach zajmuje się szkolnictwem wyższym od ponad 35 lat, początkowo oferując programy BTEC w sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Wraz z rozwojem szkolnictwa wyższego zaczęto oferować studia z motoryzacji, zarządzania i informatyki odpowiednio dla programów BTEC i na uniwersytecie w Glyndwr.
W 1990 uniwersytet w Glamorgan (UoG)zaczął planować strategię dotyczącą dalszego kształcenia ( FE – further education) odpowiednią dla obowiązujących w Walii przepisów. W ten sposób Kolegium w Llandrillo stanęło przed szansą rozpoczęcia współpracy z UoG. Rezultatem tych działań było wprowadzenie studiów pierwszego stopnia z Turystyki oraz na kierunku Media Interaktywne i Kreatywne jak również pełen program studiów na kierunku Zarządzanie. Jakość merytoryczna zajęć prowadzonych na tych kierunkach przez kolegium została doceniona w 1997, kiedy to otrzymało ono status Kolegium Stowarzyszonego. Następnie, w 2001 ponownie doceniono kolegium, kiedy to Llandrillo stało się jednym z jedynie czterech kolegiów stowarzyszonych w szeregach UoG. Włączenie to tylko potwierdziło słuszność założeń jakimi kierowano się przy rozpoczęciu współpracy i dało dowód wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w tym właśnie kolegium oraz wzbogaciło współprace pomiędzy instytucjami. Większość założeń kolegium realizowana była z UoG do 2005/6 z wyjątkiem szkoleń komputerowych ( wcześniej na UoG) i edukacyjnych ( wcześniej na Uniwersytecie Walijskim, Newport), które zostały już przeniesione do partnera regionalnego (Glyndwr University) w latach 2004/5. W tym okresie zarówno UoG jak i kolegium zdecydowały o konieczności zacieśnienia współpracy, w świetle nowych założeń wprowadzonych przez Welsh Assembly Government ( Rząd Walii).
Bezpośrednią kensekwencją była ogólna rewizja szkolnictwa wyższego przeprowadzona w kolegium w l/2005/6 której celem było uaktualnienie programów nauczania i rozpoczęcie efektywnej współpracy z nowymi partnerami. Zaowocowało to zawiązaniem porozumienia z Uniwersytetem Walijskim (UW) i Uniwersytetem w Bangor ( BU). Pierwszy program oceniony przez UW został wprowadzony już latem 2006 roku , zakładał wprowadzenie honours degrees na kierunku Biznes i Zarządzanie, hotelarstwo i zarządzanie Turystyką. W kolejnych latach program objął również Nauczanie Szkolne, studia policyjne i, kierunek wychowania fizycznego i trenerów sportowych. Następnie w lipcu 2007 , po zaledwie jednym roku współpracy z UW, kolegium zostało formalnie uznane za placówkę UW i w 2008 dodano dwa nowe programy do oferty UW, mianowicie, Zarządzanie w Handlu detalicznym oraz studia dla przysżłych szefów kuchni ( BA (Hons) Top-up Culinary Arts). W 2009 , wprowadzono z powodzeniem 12 nowych programów, w tym Deaf Studies ( interdyscyplinarne podejście do problemu głuchoty) , bibliotekoznawstwo i zarządzanie zasobami informatycznymi, odnawialne źródła energii i nowe technologie oraz budownictwo ( z naciskiem na stały rozwój- Sustainable development construction).
W 2010, dodano dwa kolejne progrmay: Media Cyfrowe i Produkcja telewizyjna oraz Technologie Energetyczne odpowiednio na UW i BU. W tym okresie rewalidowano założenia programu Szkolenia i Edukacja a franczyznę na te studia otrzymał uniwersytet Walisjki w Newport na skutek połączenia Coleg Llandrillo z Coleg Meirion Dŵyfor. W roku 2011 wszystkie wprowadzone programy zostały zrewidowane wraz z uniwersytetem w Bangor, partnerem strategicznym kolegiów w tym regionie. Dodatkowo, uczestnictwo w programach krajowych FD/WBL Project, umożliwiło Kolegium podjęcie współpracy z Cardiff Metropolitan University Glyndŵr University aby usprawnić studia na wydziale Budownictwa i Technologii Motoryzacyjnej.

Wiosną 2012 kolegium przyznano nagrodę FdA Professional Tourist Guiding a Cardiff Metropolian University zdecydował się na kontynuowanie projektu FD/WBL Project. W czerwcu 2012 oferta uniwersytetu w Bangor wzbogaciła się o następujące programy : Technologie Wspierające w Praktyce ( FdA), Opieka Zdrowotna, Studia Politechniczne (Beng), Inżynieria Cywilna (Top-up) i Poziom 0 International Foundation Programme (Międzynarodowy Program Założycielski).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information