MUSA PROJECT 2014 - Life Learnig Programme   bandiera - Cookie policy -  face

Charakterystyka projektu


Sztuka kreatywna w coraz większym stopniu wpływa na leczenie w całej Europie. Skuteczność tych działań (takich jak muzykoterapia, zooterapia, klaun terapia itd) jest dobrze znana środowisku naukowemu (które stara się je badać) zwłaszcza w sytuacji wzmożonego stresu , który pojawia się w trakcie leczenia, zarówno u dzieci jak i u dorosłych, a dodatkowo wspomaga poczucie indywidualności u dzieci będących w trakcie leczenia klinicznego. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony profil to “ terapeuta muzyczny”, który łączy w sobie wiedzę muzyczną ze zdolnościami terapeutycznymi.

Pomimo wykazanych powyżej dowodów na skuteczność terapii wspomagających, w sieci nie było dotychczas miejsca, gdzie przedstawiciele zawodów artystycznych, którzy chcieliby się zaangażować na zasadzie wolontariatu mogliby zaprezentować swoją gotowość.

Problemem dotyczącym całej Europy są odmienne regulacje prawne dotyczące kursów i szkoleń zawodowych/szkolnictwa wyższego dla zawodów artystycznych oraz ram prawnych określających te zawody. Doszkalanie zawodowe terapeutów muzycznych jest organizowane i przeprowadzane w różnych krajach europejskich. Co więcej, w niektórych państwach zawód ten został już wpisany do klasyfikacji zawodów (np. w Wielkiej Brytanii), natomiast w innych proces ten jeszcze trwa (np. Włochy, Turcja). Z tego powodu bardzo trudne jest, a często nawet niemożliwe, porównanie programów, kursów oraz szkoleń, certyfikatów, poziomów zaawansowania poszczególnych programów, jak również zapotrzebowania na te zawody na danym rynku.

Rozwiązania do powyższych zagadnień zostały zawarte we wstępie następujących dokumentów unijnych: Krajowe/ Europejskie Ramy Kwalifikacji (NQF/EQF) oraz w Europejskim Systemie Kumulowania Kształtowania i przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ( ECVET), aby usystematyzować narodowe ramy kwalifikacji oraz by stały się one uznawane w całej Europie, by wprowadzić przejrzystość, porównywalność tych ram oraz umożliwić uznawanie kwalifikacji zawodowych na różnych poziomach, co z kolei powinno prowadzić do większej mobilności pracowników na rynku europejskim, szczególnie w sektorze szkoleń.

Głównym celem projektu jest indywidualizacja ram poszczególnych kompetencji oraz stworzenie platformy umożliwiającej poszczególnym osobom zaangażowanym w MUSA (w sektorze służby zdrowia) podnoszenie swoich kwalifikacji i podążanie własną ścieżką rozwoju zawodowego.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information